Social Angst Test

Tag testen, hvis du er i tvivl om du passer ind i tilbuddets målgruppe, eller hvis du er i tvivl om du kan få noget ud af tilbuddet.

Social angst test

Introduktion

I de følgende skal du vurdere, hvordan du oplever særlige situationer, hvor der indgår et eller flere mennesker. Hvis det er forskelligt fra situation til situation, så forsøg at besvare ud fra et gennemsnit. Alle situationer vedrører din fritid, med mindre andet fremgår.

1.At tale eller agere i en gruppe, hvor der både er nogen jeg kender godt og nogen jeg ikke kender, er for mig:
2.At blive tiltalt i en gruppe, hvor der både er nogen jeg kender godt og nogen jeg ikke kender, er for mig:
3.At gå ind i venteværelset hos lægen, hvor der sidder andre mennesker jeg ikke kender, er for mig:
4.At tage til sociale arrangementer, hvor jeg ved der er nogle jeg kender godt og nogle jeg ikke kender, er for mig:
5.At lave fysiske aktiviteter sammen med andre jeg ikke kender så godt (eksempelvis i et fitnesscenter), er for mig:
6.At indlede en samtale med en person jeg ikke kender særligt godt, er for mig:
7.At skulle holde en samtale i gang, med en jeg ikke kender så godt, er for mig:
8.At skulle samle et møbel, imens en anden jeg ikke kender så godt, kigger på, ville for mig være:
9.At udtrykke min mening overfor et menneske, jeg ikke kender så godt, er for mig:
10.At ringe til nogen jeg ikke kender særligt godt, er for mig:
11.At tage telefonen, når jeg ikke kender nummeret, er for mig:
12.At være alene med en person, jeg ikke kender så godt, er for mig:
13.At returnere vare, jeg ikke er tilfreds med, er for mig:
14.At tage initiativ til at lave en social aftale, med en jeg ikke kender så godt, er for mig: