Par og familier med psykisk sårbarhed inde på livet kan sammen få op til fem samtaler á 90 minutter. Vi tager udgangspunkt i netop jeres situation og problematik og støtter jer i at håndtere hverdagen ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Parsamtaler er for par, hvor den ene eller begge har nuværende eller tidligere tilknytning til psykiatrien.

Familiesamtaler er for familier, hvor en eller flere i familien har en psykisk sårbarhed – det kan fx være:

  • forældre med voksne børn, der kæmper med psykisk sårbarhed
  • søskende til psykisk sårbare
  • voksne børn til forældre med psykisk sårbarhed

Familiesamtaler kan både være med eller uden den person, der er psykisk sårbar.

For at blive skrevet på ventelisten til par- og familiesamtaler skal I komme til en forsamtale i vores vagt, som er tirsdag  og torsdag mellem 17.00-19.00. Forsamtalen tager ca. en halv time, og I behøver ikke at bestille tid forinden, men hvis I gerne vil være sikre på en samtale, kan I ringe forinden.

Ventetiden til at påbegynde et samtaleforløb svinger mellem 1-3 måneder; I er altid velkomne til at ringe for at høre, hvor I står på listen.

Samtaletilbuddet er gratis, og vi behøver ikke cpr-numre. Alle rådgivere har tavshedspligt og følger de nordiske etikregler for psykologer. Vi fører ikke journal og videregiver ikke oplysninger uden jeres tilladelse. Som alle andre har vi imidlertid indberetningspligt og afværgepligt; tag en snak med os, hvis I vil vide mere herom.