Psykologistuderende, der har været i praktik hos os, tilbydes muligheden af at fortsætte som rådgivere.

I praktik som psykolog i Rådgivningen

Vi har løbende 2 psykologistuderende i praktik hos os. Dersom du er interesseret, er det dog et krav for at komme i betragtning, at du kun mangler praktik og speciale.

Praktikanter hos os bliver en fast del af huset med egne klienter og organisatorisk arbejde og får evt. mulighed for at være tilknyttet projekterne også.

Psykologistuderende, der har været i praktik hos os, tilbydes muligheden af at fortsætte som rådgivere. Ca. 2/3 af vores studerende fortsætter efter endt praktik som rådgivere hos os (typisk mens de skriver speciale).

Er du interesseret i at komme i praktik hos os, så send gerne en mail til kim@sind-kbh.dk.

NB. Vi har allerede aftaler med praktikanter for efteråret 2018.