Psykologistuderende, der har været i praktik hos os, tilbydes muligheden af at fortsætte som rådgivere.

I praktik som psykolog i Rådgivningen

Vi har løbende 2 psykologistuderende i praktik hos os. Dersom du er interesseret, er det dog et krav for at komme i betragtning, at du kun mangler praktik og speciale.

Psykologistuderende, der har været i praktik hos os, tilbydes muligheden af at fortsætte som rådgivere. Ca. 2/3 af vores studerende fortsætter efter endt praktik som rådgivere hos os (typisk mens de skriver speciale).

Er du interesseret i at komme i praktik hos os, så send gerne en mail til kim@sind-kbh.dk.

DOG BEMÆRK VENLIGST, at vi allerede har aftaler i hus for efteråret 2017 og foråret 2018.