Rådgivningens faglige grundlag baserer sig blandt andet på mindfulness. Hvis du har interesse kan du læse mere her, prøve en kort øvelse og evt. gøre brug af vores ventelistetilbud.

NYT: Mens du står på venteliste til et samtaletilbud, kan du deltage i en mindfulnessgruppe, der mødes hver mandag kl. 13.00-14.50. I gruppen bliver du introduceret til simple meditationer og lette yogaøvelser – du behøver ikke at have kendskab til mindfulness i forvejen.

For mere info skriv til: mindfulnessgruppe@sind-kbh.dk

Rådgivningens arbejde baserer sig på mindfulness. Det vil sige, at alle frivillige i Rådgivningen kender til mindfulness og på en eller anden måde også arbejder med mindfulness i deres virke som psykologer/psykologistuderende. Som klient i Rådgivningen behøver du ikke at ville arbejde med mindfulness, men hvis du er interesseret, kan du spørge din rådgiver om mere information, når du er startet i et samtaleforløb.

Mindfulness er forskellige ting

  • lige fra en måde at være opmærksom på – det er den energi, der hjælper os til at være klar over og opmærksom på, hvad der sker lige her og nu, i vores krop, i vores følelser, i hvad vi sanser og i omgivelserne
  • over nogle redskaber til mere systematisk at se ind i sig selv med henblik på selvudforskning og selvindsigt
  • et udtryk for det nærvær, der opstår, når man er opmærksom på en bestemt måde
  • og til en måde at leve på

Vi betragter mindfulness som en hensigt med at arbejde med sindet på en bestemt måde mhp. at skabe mere nærvær, ro og afslappethed mhp. at forstå os selv bedre og bevidst at vælge, hvordan vi vil forholde os til os selv, andre og livet på. På denne måde bliver mindfulness et redskab til proces omkring at skabe accept af ens livssituation og måske pege på nye handlemuligheder. Når vi øver os i mindfulness, øver vi os i at være tilstede med os selv lige her og nu i dette øjeblik – ikke med fortiden og ikke med fremtiden. Vi kommer i kontakt med os selv og kan dermed bedre passe på os selv. Vi kan fx gøre dette gennem forskellige opmærksomheds- og nærværsøvelser, hvor vi med vilje øver os i at være opmærksomme på ting, vi normalt ikke ville skænke en tanke.

Herunder finder du en simpel åndedrætsøvelse, som du kan prøve. Og du kan finde flere her.