For at blive frivillig i rådgivningen skal du være uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych.

Frivillig psykolog i Rådgivningen

For at blive frivillig i rådgivningen skal du være uddannet cand.psych. eller cand.pæd.psych.

Vi står ofte og mangler frivillige, så send gerne en mail til kim@sind-kbh.dk med nogle få linjer om dig selv og din motivation for det frivillige arbejde hos os. Dersom vi har mulighed for at tage dig ind, vil vi da bede om en ansøgning og et cv.

Rådgivningens kultur baserer sig på mindfulness, så hvis du ønsker at være frivillig, forudsætter det positiv interesse for mindfulness samt en vis erfaring både teoretisk og i praksis. Dette udelukker dog ikke, at du i øvrigt har andre faglige ståsteder, da vi arbejder på tværs af metoder og især understreger vigtigheden af mødet med den enkelte borger og dennes problemstilling.

Formålet med rådgivning, samtaler og grupper er at give støtte til den enkelte borger mhp. at kunne håndtere sin dagligdag og/eller problemstilling på en mere meningsfuld måde. Rådgiveren skal derfor først og fremmest møde borgeren dér, hvor vedkommende er, være sammen med ham/hende på en meningsfuld måde og på den måde fascilitere borgerens arbejde med sine problemstillinger.

For at blive frivillig hos os, er det vigtigt, at du kan arbejde inden for ovennævnte rammer – og du skal kunne deltage i pligtig supervision og mindfulnesspraksis tirsdag aften i alle ulige uger. Til gengæld vil du få erfaring med ’samtalens grundlæggende færdigheder’, styrke din egen mindfulnesspraksis og opleve en social frivillig organisation med kultur, hjerte, rammer og retningslinjer på rette sted.

Du kan læse om Rådgivningen i vores Virksomhedsplan her. Bemærk dog, at vores nye koncept om mindfulness endnu ikke er fuldt beskrevet.