Hver tirsdag og torsdag mellem kl. 17.00 og 19.00 kan du henvende dig personligt eller telefonisk i vores åbne rådgivning og få en samtale med en frivillig rådgiver, der er psykolog eller psykologistuerende på kandidatniveau.

Rådgivning

Hver tirsdag og torsdag mellem kl. 17.00 og 19.00 kan du henvende dig personligt eller telefonisk i vores åbne rådgivning og få en samtale med en frivillig rådgiver, der er psykolog eller psykologistuerende på kandidatniveau. Du har mulighed for at henvende dig anonymt, dersom du ønsker det.

En samtale kan ofte være en god støtte og kan være med til at klargøre din(e) problemstilling(er).

Da vi er en psykologisk rådgivning, har du først og fremmest mulighed for at vende forskellige psykologiske og psykosociale problemstillinger med en rådgiver. Vi rådgiver fx. ikke mht. juridiske, økonomiske og social-faglige spørgsmål.

Alle borgere har mulighed for at henvende sig til os i vores åbne rådgivning tirsdage og torsdage, men kun borgere, der er bosiddende i Københavns kommune eller er pårørende til en psykisk sårbar person, der er bosiddende i kommunen og opfylder vores øvrige visitationskriterier, kan komme i betragtning til et af vores tilbud.

En rådgivningssamtale tager udgangspunkt i de(n) problemstilling(er), som du selv kommer med og varer typisk 30 minutter. Dersom vi har meget travlt på den enkelte vagt, kan den godt vare kortere tid og omvendt, dersom vi ikke har så travlt, har vi måske mulighed for at bruge mere tid på netop dig.

Nogle borgere er i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe dem med lige netop deres problemstilling(er) og netop det er noget, som en samtale ofte også kan dreje sig om.