Få gratis samtaleforløb med en frivillig psykolog.

Samtaleforløb

Vi tilbyder 5-10 individuelle samtaler á 50 minutters varighed med en frivillig rådgiver, der enten er uddannet psykolog eller psykologistuderende på sidste del af uddannelsen.

Formålet med samtalerne er først og fremmest at støtte dig i at håndtere hverdagen på en for dig meningsfuld måde. Din rådgiver vil tage afsæt i din aktuelle livssituation og støtte dig med nye perspektiver og handlemuligheder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Vi forventer, at du med udgangspunkt i dine egne ressourcer er medansvarlig for samtalerne.

Du er i vores målgruppe for samtaletilbud, hvis

  • Du er eller har været tilknyttet psykiatrien
  • Har ondt i livet og i øvrigt står uden for arbejdsmarkedet (vi tager desværre ikke imod studerende uden nuværende eller tidligere tilknytning til psykiatrien).

For alle gælder det, at man skal bo i Københavns Kommune for at benytte vores tilbud.

For at komme på ventelisten til individuelle samtaler, skal du henvende dig til en forsamtale i vores åbningstid, som er tirsdag og torsdag kl. 17.00-19.00. Du behøver ikke at bestille tid, og du er velkommen til at tage en med til samtalen. Forsamtalen tager ca. 30 minutter.

Samtaletilbuddet er gratis, og vi behøver ikke dit cpr-nummer. Alle rådgivere har tavshedspligt og følger de nordiske etikregler for psykologer. Vi fører ikke journal og videregiver ikke oplysninger uden din tilladelse. Som alle andre har vi imidlertid indberetningspligt og afværgepligt; tag en snak med os, hvis du vil vide mere herom.