Del dine spørgsmål og erfaringer med en gruppe

Gruppeforløb

I Rådgivningen har vi en gruppe for unge mellem 19-35 år med psykisk sårbarhed (du behøver ikke have en diagnose). Gruppen mødes ca. 8 gange, og næste gruppe starter i marts 2018, såfremt vi får deltagere nok.

Du er i vores målgruppe, hvis

  • Du er eller har været tilknyttet psykiatrien
  • Eller du har ondt i livet og i øvrigt står uden for arbejdsmarkedet (vi tager desværre ikke imod studerende uden nuværende eller tidligere tilknytning til psykiatrien).

For alle gælder det, at man skal bo i Københavns Kommune for at benytte vores tilbud.

For at komme på ventelisten til gruppesamtaler, skal du henvende dig til Gitte for en forsamtale. Forsamtalen tager ca. 30 minutter, og du er velkommen til at tage en med til samtalen.

Gruppetilbuddet er gratis, og vi behøver ikke dit cpr-nummer. Alle rådgivere har tavshedspligt og følger de nordiske etikregler for psykologer. Vi fører ikke journal og videregiver ikke oplysninger uden din tilladelse. Som alle andre har vi imidlertid indberetningspligt og afværgepligt; tag en snak med os, hvis du vil vide mere herom.

Herudover er der i Rådgivningen tilknyttet en gruppe for stemmehørere, som mødes hveranden mandag kl. 15.00-17.00. Der er løbende optag i gruppen; kontakt Olga for mere info. Alle er velkomne her, da gruppen blot låner Rådgivningens lokaler og ikke har samme krav til bopæl eller alder.

NYT: Vi vil gerne starte en mødregruppe for psykisk sårbare i Københavns Kommune. Vi har i øjeblikket ikke nok deltagere til at starte en gruppe op, så er du gravid eller på barsel, er du velkommen til at kontakte os (i denne gruppe må du gerne være over 35 år).