Som pårørende i Region Hovedstaden kan du få gratis, akutte samtaler med en psykolog eller psykologistuderende, der har specifik viden om det at være pårørende til en person med psykisk sårbarhed/psykisk lidelse

MINDFULNESSGRUPPE FOR PÅRØRENDE

Psykologisk Rådgivning – SIND i København tilbyder i eftersommeren/efteråret pårørende et gratis mindfulnessforløb over 8 uger (onsdage kl. 17.00-19.00).
HVAD ER MINDFULNESS?
Mindfulness er evnen til at være bevidst nærværende i nuet uden at dømme. Det er en evne vi alle besidder, men vi kan have glemt den i en fortravlet hverdag. Vi vil gennem forløbet genopdage evnen til at være bevidst opmærksom gennem undervisning og uformelle øvelser, hvor vi med udgangspunkt i hverdagssituationer vil arbejde med grundindstillingerne i mindfulness. Du behøver ikke at have kendskab til mindfulness i forvejen for at deltage.
Du skal være indforstået med at udføre mindre nærvær- og opmærksomhedsøvelser mellem sessionerne.
PRAKTISK:
Vi mødes to timer om ugen i 8 uger, første gang onsdag d. 15. august kl. 17.00-19.00 og sidste gang onsdag d. 3. oktober.
Du vil blive bedt om at udfylde et kort anonymt spørgeskema i starten og slutningen af forløbet.
MØDESTEDET er Psykologisk Rådgivning – SIND i København, Slotsgade 2, 2.tv., 2200 Kbh. N. Underviser er psykolog Pia Lundby Jensen, som har mangeårig pårørende- og mindfulnesserfaring. Vi bliver ca. 8 personer i gruppen.
TILMELDING:
Tilmelding sker efter først til mølle princippet, senest d. 1.august. Du tilmelder dig ved at skrive en e-mail til Pia på pia@sind-kbh.dk om, at du ønsker at deltage i forløbet. I mailen bedes du anføre dit telefonnummer, og du vil efterfølgende blive ringet op af Pia, som derefter visiterer dig til gruppen. Du er først tilmeldt, når du har fået en bekræftende mail.

ÅBEN PÅRØRENDERÅDGIVNING

OBS! Åben Pårørenderådgivning holder sommerferielukket i juli og august måned. Vi åbner igen mandag d. 3. september.

AT VÆRE PÅRØRENDE TIL EN PERSON MED PSYKISK SÅRBARHED/PSYKISK LIDELSE

Åben Pårørenderådgivning er et rådgivningsforløb til dig, som ønsker hjælp her og nu.

At være pårørende kan for nogen være et livsvilkår og kræver ofte mange ressourcer. Mange føler det som en stor belastning, og det er ofte svært at tale med andre om det. Ydermere føler mange pårørende det som et stor ansvar, at deres nærtstående får den hjælp, som vedkommende har brug for. Resultatet bliver ofte, at pårørende tilsidesætter egne behov og følelser og selv bliver nedslidt.

Følelser, der ofte følger med det at være pårørende, er bekymring, magtesløshed, frustration, vrede, dårlig samvittighed, ensomhed, tristhed eller ligefrem sorg. I Åben Pårørenderådgivning får du et frirum til at få sat ord på dine tanker og følelser. Du bestemmer, hvad vi skal tale om, og vi vil gøre vores bedste for at støtte og rådgive dig udfra netop din problemstilling.

VI TILBYDER DIG

Du kan få op til 3 samtaler med en psykolog eller psykologistuderende, som har specifik viden om det at være pårørende.

Der er ingen kriterier, du skal opfylde, for at kunne få samtaler i Åben Pårørenderådgivning, andet end at du skal være bosat i Region Hovedstaden. Din nærtstående behøver ikke at have en psykiatrisk diagnose – du skal blot opleve dig selv som pårørende.

Du bestemmer selv, hvornår du vil have samtalerne, bare de ligger inden for vores åbningstid, som er om mandagen kl. 16.00-19.00. Da vi er en åben pårørenderådgivning, har vi ingen venteliste.

Du kan komme som enkeltperson eller som venner, par eller familie. Din nærtstående er selvfølgelig også meget velkommen til at være med til samtalerne.

Vi har sat 50 min. af til individuelle samtaler og 1 1/2 time til par/familie- og vennesamtaler.

Vi tilbyder også telefonisk rådgivning i åbningstiden hver mandag kl. 16.00 – 19.00.

HVORDAN FÅR JEG SAMTALER? 

Du er meget velkommen til blot at møde op i vores åbningstid, eller du kan kontakte os via e-mail eller telefon i åbningstiden og bestille en tid i forvejen. På den måde undgår du eventuel ventetid.

Tidsbestilling via telefon:
Ring alle mandage kl. 16.00-19.00 på tlf.nr. 3011 6346
Tidsbestilling via e-mail:
Skriv til ap@sind-kbh.dk
Kom uden tidsbestilling:
Du er meget velkommen til at møde op uden tidsbestilling. Ventetid kan evt. forekomme.
Afbud:
Afbud skal gives senest 24 timer før samtalen via mail/tlf./sms

Når du ankommer til rådgivningen, skal du ringe på døren ved indgangspartiet, der hvor der står “Psykologisk Rådgivning”, og så lukker vi dig ind.

Vel mødt!

Åben Pårørenderådgivning er et 2-årigt projekt, støttet af TrygFonden.

Adresse:

Slotsgade 2, 2.tv. 2200 København N

Åbningstid:

Mandag kl. 16.00-19.00

Kontakt:

Tlf.nr. 3011 6346

Du er velkommen til at bestille tid til samtale ved at sende en e-mail på ap@sind-kbh.dk eller benyt formularen herunder.