OBS: Vi er lukket for tilgang, da vi har et års venteliste.

Der er lige nu lukket for tilgang, da der er et års ventetid i øjeblikket.

Social fobi vanskeliggør hverdagslivet

Social fobi kan være en meget udfordrende problematik og gøre at livet er svært at leve til fulde. Mennesker med social fobi eller som oplever stort ubehag i sociale situationer, har ofte svært ved at søge hjælp, da det kan være forbundet med stort ubehag og utilstrækkelighedsfølelse. Behandlingssystemet har ikke været gode til at tage højde for denne gruppes specifikke vanskeligheder. Disse vanskeligheder handler blandt andet om, at turde tage den første kontakt. Samtidigt kan det for mange i denne gruppe være angstfuldt at møde op til aftaler. Derfor går mange mennesker med social fobi gennem livet uden at opsøge eller få den rette hjælp. Med indsatsen ’FRIT SIND’ ønskes det, at lave en specifik, målrettet og helhedsorienteret indsats for mennesker, der har social fobi. En indsats hvor der tages højde for den enkeltes behov og specifikke udfordringer.

Projektnavnet henviser til at opleve større frihed fra selvkritik og angst/ubehag i sociale situationer.

Social fobi – Hvem er målgruppen?

Projektets målgruppe er borgere i København og Københavns omegn, som enten er blevet diagnosticeret med social fobi, eller som kan nikke genkendende til et stort ubehag i sociale situationer. Et ubehag, der ofte står i vejen for at kunne leve et meningsfuldt liv. Du skal være mellem 18-40 år. Er du i tvivl om du kunne få gavn af et forløb, kan du tage vores social angst test HER.

Formålet med FRIT SIND tilbuddet

Formålet med indsatsen er at reducere social social fobi og overdreven ubehag i sociale situationer hos de mennesker, hvor ubehaget i samværet med andre mennesker forhindrer dem i at leve det liv, de selv finder meningsfuldt. Derudover er formålet at hjælpe disse mennesker til at opnå ønsket funktionsevne, øget selvværd og øget livskvalitet.

De 5 fokuspunkter i tilbuddet

Herunder ses 5 fokuspunkter, som vi i FRIT SIND mener kan hjælpe mennesker, der oplever ubehag i sociale situationer, til at opnå ovenstående mål. Enhver vælger selv, hvad de ønsker at deltage i:

  1. Nem adgang til projektet: Du kan altid sende os en SMS og for at tilmelde dig kan du blot sende en e-mail eller udfylde vores online tilmeldingsformular. Alt hvad vi behøver, er dit ord for, at du oplever ubehag i sociale situationer eller social fobi.
  2. Mentorforløb: Her støtter mentoren borgeren i at komme afsted til tilbuddets forskellige tiltag. Mentoren hjælper med overblikket over behandlingsforløbet og hjælper borgeren med at prøve angstfulde situationer af.
  3. Individuelle samtaler: Her er fokus på accept af dit udgangspunkt, mindfulness og selvmedfølelse.
  4. Gruppeforløb: Her deles erfaringer og man øver sig i at tale i en gruppe.
  5. Selvhjælpsfokus: Her lærer du redsskaber, som du også kan bruge, når du er alene.

Forsamtale og åbningstider

Når du har tilmeldt dig, bliver du inviteret til en forsamtale. Her vil vi blandt andet snakke med dig om, hvornår du har tid på ugen til at komme til de forskellige interventionsdele. Der er mulighed for tider, der ligger både om dagen og om aftenen mandage, onsdage og fredage. Du vil ud fra de tider, du angiver til en forsamtale, blive matchet med frivillige, der kan på samme tidspunkter.

Opstart af forløb og venteliste

Vi starter forløb op hvert halve år. Hvis der er lang tid til næste forløbsopstart, vil du blive tilbudt ventelistesamtaler. Ventelistesamtalerne vil forberede dig til forløbet, og du vil blive introduceret til nogle værktøjer.

Næste forløb starter op i Januar 2019. Der er mulighed for ventelistesamtaler imens man venter på at starte op i forløbet fra august 2018.

Hvem kan ikke være med i projektet

Da vi er en frivillig organisation og kun har begrænset kapacitet, er der særlige grupper vi ikke kan hjælpe. Hvis du har en borderlinediagnose, en autismediagnose, er selvmordstruet eller har en igangværende psykose kan du desværre ikke deltage i projektet. Vi vil dog gerne hjælpe dig med at finde et andet tilbud, så du er velkommen til at kontakte os!