Hvad er social angst og overdreven generthed? Det handler i al fald om ubehag i sociale situationer!

Hvad er social angst

Hvad er social angst? De fleste kender til at blive generte og nervøse, når de skal præsentere noget for en større gruppe af mennesker. Hvis nervøsiteten er udholdelig og ikke forhindrer en i at udføre sin præsentation, er det en helt normal oplevelse. Social angst kan siges at være en overdrevet version af samme generthed og nervøsitet forbundet med sociale situationer. Det er forskelligt i hvilke situationer, personer med social angst, oplever angsten. Angsten hænger dog ofte sammen med frygten for at blive vurderet negativt af andre mennesker.

Forskellen på almindelig generthed og social angst er, at personen med social angst kan føle sig styret af sin angst. Ofte undgås en række aktiviteter, som man egentligt gerne ville være en del af, hvis angstsymptomerne ikke var til stede. Derfor kan social angst være invaliderende for den ønskede livsførelse.

Social angst kan både være:

1) Specifik: Når angsten optræder i bestemte situationer, såsom at spise foran andre mennesker.

2) Generaliseret: når angsten forekommer i forskellige situationer og derfor ikke kan isoleres til bestemte situationer.

Hvad er social angst – symptomer

Personer med social angst kan have forskellige fysiske symptomer. Disse symptomer kan være: hjertebanken, sveden, rysten, mundtørhed, vejrtrækningsbesvær, kvalme, svimmelhed, uvirkelighedsfølelse, frygt for at miste selvkontrollen mv.

Symptomerne behøver ikke kun at opstå i sociale situationer, men kan også opstå blot ved tanker om sociale situationer. Det er forskelligt fra person til person. 

Hvad er social angst og overdreven generthed

Overdreven generthed er ikke et fagligt anerkendt udtryk indenfor psykologi eller medicin. I FRIT SIND ved vi, at der findes mange mennesker, der ikke er diagnosticeret med social angst. Vi ved også, at nogle der oplever ubehag i sociale situationer ikke ønsker en sådan diagnose, men stadig ønsker hjælp til at tackle ubehaget. Disse mennesker ønsker vi også at inddrage i vores tilbud, og derfor har vi valgt at inkludere dem som personer, der oplever overdreven generthed.

Hvem udvikler social angst og hvorfor?

Det er meget svært at give en bestemt grund til, hvorfor nogle udvikler social angst og andre ikke gør. I dag kan man med rimelig sikkerhed sige, at forskellige faktorer spiller en rolle i udviklingen af alle sådanne psykiske problematikker. Både gener, historie, de oplevelser, man bærer med sig, og den måde hjernen fungerer på, er grunden til at så mange mennesker udvikler forskellige psykiske sårbarheder. En ting kan siges med 100 % sikkerhed: DET ER ALDRIG PERSONENS EGEN SKYLD!

Læs mere om social angst på sundhed.dk