FRIT SIND er en psykologisk indsats, der har fået projektpenge fra Socialstyrelsen.

For fagpersoner

FRIT SIND er en psykologisk indsats, der har fået projektpenge fra Socialstyrelsen.

Indsatsen løber over 2 år og vurderes med validerede værktøjer. Der gennemføres i alt 100 borgerforløb. Formålet med indsatsen er at afprøve særlige metoders virkning i forhold til forbedring af problematikker knyttet til social angst. Indsatsen er helhedsorienteret med brug af 3. generations kognitive metoder. Valget af metode skyldes at studier har vist, at  disse metoder synes lovende i forhold til forbedring af problemstillinger knyttet til social angst.

Målgruppe

Målgruppen er borgere i Københavns Kommune og omegn, der har social angst eller som beskriver et stort ubehag i sociale situationer.

Visitation

Alle borgere, der ønsker at deltage i et forløb hos FRIT SIND, kommer til en visiterende samtale. Til samtalen spørges der ind til symptomer med udgangspunkt i ICD-10′s kriterier for social angst. Derudover bliver borgeren spurgt ind til, hvorledes symptomerne forhindrer deres ønskede livsførelse. I visiteringen lægges der vægt på sidstnævnte. 

Forløbet

Borgeren inddrages i at sammenstykke deres eget forløb i samarbejde med en kontaktperson fra projektet. Borgeren kan vælge at få tilknyttet en mentor, der støtter borgeren undervejs i projektet og hjælper til ved eksponeringsøvelser. Borgeren kan derudover vælge at indgå i et samtaleforløb og et gruppeforløb. Til sidst kan borgeren vælge at deltage til sociale arrangementer, hvor denne kan øve eksponering af angsten og sine sociale kompetencer.

Vi kommer gerne og holder oplæg om vores erfaring og viden vedrørende målgruppen. Skriv en mail eller ring til os for information herom.