Er du i en svær periode i livet og står du uden for arbejdsmarkedet, har vi også samtaletilbud til dig.

Livet i sig selv medfører en lang række udfordringer i hverdagen i forhold til sundhed og sygdom, kæreste, familie, børn og unge, identitet, kærlighed og en lang række andre forhold. Mange mennesker oplever periodevist stress, lettere depressioner, sorg, angstproblematikker og andre psykiske sårbaheder. I sådanne situationer kan man have brug for at vende sin situation med en anden, der kan støtte til at træffe valg og handle.

For at få et samtaletilbud hos os, skal du stå uden for arbejdsmarkedet, og vi tilbyder desværre ikke samtaleforløb til studerende, som ikke er enten pårørende eller i tilknyttet/tidligere tilknyttet psykiatrien.