Velkommen!

Vi er en frivillig psykologisk rådgivning, der tilbyder støtte til pårørende og personer med psykisk sårbarhed i form af vores faste samtaletilbud samt gennem projekterne Åben Pårørenderådgivning og Frit SIND

Psykologisk Rådgivning er et tilbud under lokalafdelingen SIND København. Vi arbejder med hjertet og i overensstemmelse med SINDs mission om at sikre, at psykisk sårbare og pårørende inden for samfundets rammer skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv.

Vores kerneydelse er samtaletilbud med det formål at den enkelte person og familie støttes til at håndtere hverdagen på en meningsfuldmåde. Vær opmærksom på, at der i forhold til samtale- og gruppeforløb er visse visitationskriterier, som skal opfyldes, samt at der typisk er venteliste til vores tilbud. Er du i tvivl om, hvorvidt vi kan hjælpe netop dig, er du meget velkommen til at ringe eller maile til os først.

Psykologisk Rådgivning rummer også to selvstændigt organiserede projekter, som målretter vores indsats over for hver sin gruppe mennesker:

Hvis du vil vide mere om Psykologisk Rådgivning, kan du læse vores Virksomhedsplan 2018.

PÅRØRENDEHÆFTE

Vi har lavet et hæfte til pårørende, som beskriver nogle af de udfordringer, du kan møde som pårørende. Hæftet giver desuden nogle bud på, hvordan du kan arbejde med din rolle som pårørende. Du kan få hæftet i rådgivningen, eller du kan læse det her.