Vi er en frivillig psykologisk rådgivning under Landsforeningen SIND i København, der tilbyder rådgivning, samtaler og gruppeforløb.

Velkommen til Rådgivningen

Vi er en frivillig psykologisk rådgivning under Landsforeningen SIND i København, der tilbyder rådgivning, samtaler og gruppeforløb. Vores tilbud er gratis og det er ikke nødvendigt at være medlem af SIND for at kunne gøre brug af vores tilbud.

Alle borgere er velkomne til at henvende sig (også anonymt) – personligt eller telefonisk – mhp. en rådgivende samtale i åbne rådgivning tirsdag og torsdag kl. 17.00 – 19.00.

For at kunne gøre brug af et af vores (samtale- eller gruppe)tilbud, skal du dog være bosiddende i Københavns kommune eller være pårørende til en borger i kommunen. Herudover skal du være:

  • enten nuværende eller tidligere psykiatribruger
  • eller pårørende
  • eller have vanskeligheder af forskellig art med hverdagen, dine nærmeste, livet, mv.; du skal være opmærksom på, at det dog i så fald er en betingelse for at kunne modtage støtte hos os, at du står udenfor arbejdsmarkedet og ikke er i gang med en formel uddannelse. Hvilket typisk vil sige, at du er på overførselsindkomst af en art.

I Rådgivningen tilbyder vi:

Personlig-, telefonisk- og emailrådgivning tirsdage og torsdage i åben rådgivning kl. 17.00 – 19.00.

Individuelle-, par- og familiesamtaler og gruppeforløb af forskellig art. 

Du skal visiteres for at komme i betragtning til et af rådgivningens samtale- eller gruppetilbud.

Dette sker ved at møde personligt op til en forsamtale i den åbne rådgivning tirsdag eller torsdag mellem 17.00 og 19.00.

Bemærk, at det kun er kun borgere, der opfylder bestemte kriterier, der har mulighed for at blive visiteret til et af vores tilbud.Er du i tvivl, om vi kan hjælpe netop dig, er du meget velkommen til at ringe eller maile til os først.

Vær opmærksom på, at der typisk er venteliste til vores tilbud.